Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie

Opis:

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest najstarszą niepubliczną uczelnią w Polsce, działającą od 1991 roku. Posiada własną siedzibę na Mokotowie, przy ulicy Bobrowieckiej 9. Aktualnie w uczelni kształcą się studenci na 4 kierunkach studiów: dietetyka, informatyka, kosmetologia, administracja. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym do I stopnia (licencjat i inżynier). Uczelnia dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym, w tym nowymi, w pełni wyposażonymi pracowniami do zajęć praktycznych z zakresu kosmetologii, dietetyki i informatyki. We współpracy z różnymi instytucjami publicznymi i prywatnymi uczelnia organizuje konferencje naukowe i warsztaty, w których czynny udział biorą nasi studenci.

PWSBiA wypracowała własne metody współpracy ze studentami polegające na indywidualnych konsultacjach z kierownikami studiów oraz udzielaniu pomocy w sprawach i praktykach studenckich poprzez dziekanat - szczególnie wysoko oceniany przez studentów. Każdego roku akademickiego uczelnia przeprowadza wśród studentów anonimowe ankietowanie nauczycieli akademickich, procesu dydaktycznego oraz oceny funkcjonowania uczelni. Pozwala to na udoskonalanie procesu kształcenia i wprowadzanie rozwiązań akceptowalnych przez cała społeczność akademicką.

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oferujemy studia podyplomowe. Dodatkowo studenci mogą odpłatnie skorzystać z: noclegów, wyżywienia i parkingu na terenie kampusu.

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl