Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Opis:

Uczelnia Łazarskiego to 3 wydziały (Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Medyczny), 11 kierunków, ponad 40 specjalizacji i modułów, 4 szkoły prawa obcego i ponad 50 programów studiów podyplomowych. Kadra naukowo-dydaktyczna to ponad 250 ekspertów – naukowców i praktyków z wieloletnim stażem. Naszą renomę potwierdza ranking Perspektyw - od dwóch lat utrzymujemy mocną 3. pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.
Od roku akademickiego 2017/2018 kształcimy specjalistów z zakresu medycyny – jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Warszawie. Studia lekarskie na Wydziale Medycznym wyróżnia indywidualizacja procesu nauczania – zajęcia są prowadzone w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych.
Uczelnia Łazarskiego ma jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Od 10 lat Wydział jest niekwestionowanym liderem prestiżowego rankingu wydziałów prawa "Dziennika Gazety Prawnej". Otrzymał także najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania stawiamy na praktykę i współpracę z biznesem, co przekłada się na rozwój kariery zawodowej naszych studentów. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania uzyskują jedne z najwyższych wynagrodzeń według systemu ELA. Dzięki współpracy z prestiżowym Coventry University programy studiów anglojęzycznych spełniają kryteria brytyjskiego sytemu szkolnictwa wyższego, a kierunki walidowane kończą się podwójnym dyplomem – polskim i brytyjskim.

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl