Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Politechnika Białostocka

Adres:

Wiejska 45A
15-351 Białystok

Opis:

Politechnika Białostocka oferuje 27 atrakcyjnych kierunków studiów pierwszego stopnia - głównie inżynierskich. Zapraszamy także na studia magisterskie i doktoranckie. Nasi studenci mogą studiować na całym świecie! Realizujemy umowy o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami w Chinach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Kirgistanie, Białorusi i na Ukrainie. W ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ aktywnych jest blisko 250 porozumień z uczelniami zagranicznymi. Studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej korzystają z nowoczesnej infrastruktury badawczej i doskonale wyposażonych pracowni dydaktycznych. Uczelniany kampus to tętniące życiem miasteczko akademickie. Tu znajdują się akademiki oferujące ponad 1600 miejsc, klub studencki, nowoczesna biblioteka oraz Akademickie Centrum Sportu. W Inkubatorze Przedsiębiorczości nasi studenci zakładają swoje pierwsze start-upy. Większość wydziałów Politechniki Białostockiej zlokalizowana jest w Białymstoku, natomiast Zamiejscowy Wydział Leśny - ze względu na swoją specjalizację - mieści się u wrót Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.

Zapraszamy na: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Mechaniczny, Zamiejscowy Wydział Leśny.

 

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl