Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Opis:

PJATK, powstała w 1994 r., jest jedną z najlepszych Uczelni w Polsce. Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media.

Pracodawcy cenią absolwentów PJATK jako pracowników i odzwierciedlają to w oferowanych im wynagrodzeniach. Potwierdza to wiele rankingów i badań, w których zajmują czołowe pozycje, np. system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów - ela.nauka.gov.pl

Uczelnia oferuje następujące studia: Architekturę Wnętrz, Grafikę – Sztukę Nowych Mediów, Informatykę, Kulturę Japonii i Zarządzanie Informacją. Prowadzi studia w języku polskim i angielskim inżynierskie/licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz studia MBA, podyplomowe i kursy.

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika, a także stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Siedziba uczelni mieści się w centrum Warszawy; dysponuje nowoczesnymi laboratoriami – m.in.: multimediów, animacji 3D, programowania gier, fotografii, studiem nagrań. Dodatkowo kształci na kierunkach Grafika i Informatyka na Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku.

Atrakcyjne zarobki są odzwierciedleniem tego, że marka PJATK pozytywnie wypływa na przyszłość zawodową studentów i absolwentów.

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl