Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opis:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej jest najlepszą uczelnią pedagogiczną wśród uczelni w Krakowie i w Polsce, a jednocześnie pierwszym uniwersytetem pedagogicznym. Dzięki jasno określonym celom możemy pochwalić się ugruntowaną pozycją w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Umożliwia nam to współpracę z innymi uczelniami z całej Europy.

W ostatnich latach nastąpiła przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, postawiono na aktywność badawczą i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego.

Uczelnia prowadzi studia na wydziałach: Pedagogicznym, Humanistycznym, Filologicznym, Sztuki, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Geograficzno-Biologicznym, Politologicznym.

Uczelnia nieustannie uatrakcyjnia i poszerza swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom społecznym, a także oczekiwaniom i zainteresowaniom młodych ludzi. Posiadane Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną stanowią gwarancję wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni. Posiadamy także szeroką ofertę pomocy dla studentów. Są to między innymi stypendia czy możliwość zakwaterowania w akademikach.

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl