Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opis:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach to nowoczesna uczelnia o pięćdziesięcioletniej tradycji, oferująca zdobycie kwalifikacji na 32 kierunkach studiów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych na stronie www.rekrutacja.uph.edu.pl

KIERUNKI:· bezpieczeństwo narodowe · bezpieczeństwo wewnętrzne · edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych · edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna · filologia obca (angielski, rosyjski, niemiecki) · filologia polska · historia · kryminologia stosowana · logopedia z audiologią · pedagogika · pedagogika specjalna · administracja · logistyka · zarządzanie · chemia · informatyka · inżynieria procesów technologicznych · matematyka · analityka z diagnostyką molekularną · biologia · biologia sądowa · dietetyka · gastronomia i hotelarstwo · gospodarka przestrzenna · inżynieria ekologiczna · menadżer produkcji i dystrybucji żywności · pielęgniarstwo · ratownictwo medyczne · rolnictwo · turystyka i rekreacja · zoopsychologia z animaloterapią · zootechnika

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl