Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Miasto Białystok

Opis:

BIAŁYSTOK – tu warto studiować! 
Wysoka jakość kształcenia, różnorodność oferty edukacyjnej, a także ścisła współpraca władz samorządowych i wyższych uczelni sytuują Białystok w gronie prężnie rozwijających się ośrodków akademickich w kraju. Uczelnie stale poszerzają bazę naukowo-dydaktyczną, inwestując w nowoczesną infrastrukturę i kadrę akademicką, planują i realizują szereg projektów we współpracy z zagranicznymi ośrodkami. Studenci białostockich uczelni od lat zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach. Dynamicznie rozwija się też samo miasto, zachęcając absolwentów wyższych uczelni do pozostania w Białymstoku i związania z nim dalszej przyszłości. Dlaczego jeszcze warto tu studiować? Ponieważ to miejsce o wyjątkowym charakterze, ukształtowanym przez wielokulturowość, atmosferę otwartości i tolerancji. Stwarzające studentom warunki do poszukiwania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań pozanaukowych. Doceniamy wkład studentów w kształtowanie akademickiego ducha miasta i zachęcamy do kreowania wizerunku Białegostoku!

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
tel. 85 746 71 47, 85 746 71 48
www.pb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Biuro Promocji i Rekrutacji
tel. 85 748 54 73, fax 85 748 54 72
www.umb.edu.pl
e-mail: brip@umb.edu.pl

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
tel. 85 745 70 80
www.uwb.edu.pl
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl

E-katalog

Uczelnie
Aarhus University, BSS (Dania)
Aberystwyth University
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Brunel University London (Anglia)
Business & Hotel Managment School, Switzerland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
NHL Stenden University of Applied Sciences (Holandia)
Politechnika Białostocka
Politechnika Koszalińska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk
STUDY in HONG KONG
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
The University of Northampton (Anglia)
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
University of the West of England, Bristol (Anglia)
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl