Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Komitet Honorowy Warszawskiego Salonu Maturzystów

prof. Marcin Pałys
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Prof. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Aurelia Michałowska
Mazowiecki Kurator Oświaty

 

Anna Frenkiel
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

 

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl