Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Adres:

ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław

261658576

awl.edu.pl

rekrutacja@awl.edu.pl
rekrutacja2@awl.edu.pl

Opis:

Historia

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest uczelnią akademicką o ugruntowanej pozycji w wojskowym i cywilnym systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnia kultywuje postępowe tradycje szkolnictwa wojskowego zapoczątkowane utworzeniem w 1765 roku Szkoły Rycerskiej.

Oferta edukacyjna

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest akademicką uczelnią wojskową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Uczelnia jest jednocześnie jednostką wojskową realizującą zadania określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony. Oferta dydaktyczna Akademii Wojsk Lądowych obejmuje studia wyższe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych) oraz studentów cywilnych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach: dowodzenie, zarządzanie oraz inżynieria bezpieczeństwa. Realizowane są również studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla oficerów młodszych oraz kursy przeszkolenia kadr rezerwy i szkolenie przygotowawcze do Narodowych Sił Rezerwowych. Uczelnia prowadzi także szkolenie kandydatów na oficerów w ramach studium oficerskiego dla osób cywilnych oraz podoficerów zawodowych posiadających wykształcenie.

E-katalog

Komisarz salonu

Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 wew. 31
m.chrostna@perspektywy.pl