Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Prawa

Opis:

Wyższa Szkoła Prawa jako jednostka niepubliczna kształci studentów w oparciu o najwyższe standardy nauczania, wysoką jakość badań naukowych, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wykorzystywanie doświadczeń praktyków.

Prawo

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Ukończenie studiów otwiera naszym Absolwentom drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską.

Kryminologia i kryminalistyka

Specjalność Kryminologia i Kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny i pozwoli Ci zdobyć niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną z zakresu teorii przestępstw, a także skutecznych metod walki z nimi. Jeżeli interesują Cię tajniki pracy organów ścigania, od zawsze fascynował Cię umysł ludzki, a szczególnie jego mroczne zakamarki, masz dryg do nauk psychologicznych, medycznych oraz technicznych, a zrozumienie i właściwa interpretacja procesów zachodzących w społeczeństwie związanych z przestępczością są dla Ciebie ważne, to studia na specjalności Kryminologia i Kryminalistyka są odpowiednim miejscem dla Ciebie.

Detektywistyka

Jeżeli chcesz w przyszłości podjąć pracę, jako detektyw w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Detektywistyka są właśnie dla Ciebie. Zdobyta wiedza pozwoli Ci swobodnie poruszać się w zakresie prawnych, ekonomicznych i etycznych aspektów wykonywania zawodu detektywa. Ponadto przekażemy Ci wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne związane z planowaniem i prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, bezpieczeństwem informacji oraz wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych.

Zarządzanie kryzysowe

Jeżeli interesuje Cię tematyka bezpieczeństwa państwa, a szczególnie zarządzania kryzysowego, a także identyfikowania, przeciwdziałania oraz minimalizowania wszelkich zagrożeń związanych z funkcjonowaniem państwa, wybierz studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wyposażymy Cię w umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przygotujemy Cię do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa, a także nauczymy Cię podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji jego infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

E-katalog

Komisarz salonu

Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 wew. 31
m.chrostna@perspektywy.pl