Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Adres:

al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

713473000

awf.wroc.pl/pl/index

rekrutacja@awf.wroc.pl

Opis:

Wydział Wychowanie Fizyczne

  • kierunek Wychowanie Fizyczne (I stopień - specjalności: sport szkolny, pedagogika lecznicza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, taniec gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i II stopień - gerokinezjologia, edukacja do bezpieczeństwa, resocjalizacja-socjoterapia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika, taniec, menedżer usług edukacyjnych, trener osobisty; studia stacjonanrne i zaoczne weekendowe - płatne) 
  • kierunek Turystyka i Rekreacja (I stopień i II stopień - hotelarstwo, organizator przedsięwzięć turystycznych, organizator przedsięwizięć rekreacyjnych, trener outdoor; studia stacjonanrne i zaoczne weekendowe - płatne) 

Wydział Fizjoterapia

  • kierunek Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie, studia stacjonantne i niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku - płatne)
  • kierunek Kosmetologia (I i II stopień, studia stacjonanrne oraz zaoczne weekendowe - płatne i niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku - płatne)
  • ierunek Terapia Zajęciowa (I stopień, studia stacjonanrne oraz zaoczne weekendowe - płatne i niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku - płatne)  

Wydział Nauk o Sporcie

  • kierunek Sport (I stopień - specjalności: trenerska, menedżer sportu i II stopień - specjalności: trener, trener przygotowania motorycznego, trener personalny, sport paraolimpijski, odnowa biologiczna w sporcie, żywienie i suplementacja w sporcie, menedżer organizacji sportowej; studia stacjonanrne i zaoczne weekendowe - płatne) 

E-katalog

Komisarz salonu

Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 wew. 31
m.chrostna@perspektywy.pl