Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Wrocławski

Opis:

Oferujemy ponad 70 kierunków studiów i około 230 specjalności oraz około 30 programów w języku angielskim.
Pomagamy realizować indywidualne pasje na studiach interdyscyplinarnych i umożliwiamy spędzenie części studiów na innej uczelni w Polsce lub za granicą, a także – jako jedyna uczelnia w Polsce – w USA w ramach programu ISEP.
Uniwersytet Wrocławski – dobrze wiedzieć więcej!

E-katalog

Komisarz salonu

Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 wew. 31
m.chrostna@perspektywy.pl