Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Zielonogórski

Adres:

Licealna 9
65-417 Zielona Góra

683283270
683282936
683282937

rekrutacja@uz.zgora.pl

Opis:

Uniwersytet Zielonogórski powstał w 2001 roku. Tworzy go 13 wydziałów. Uczelnia daje możliwość nieodpłatnego kształcenia na studiach stacjonarnych: I, II i III stopnia oraz na studiach niestacjonarnych w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych.

Na Uniwersytecie działają: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego i Ogród Botaniczny. W swych strukturach ma także prężnie działający Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. Ma także  większościowe udziały w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, sp. z o.o. Od początku istnienia Uniwersytetu dynamicznie rozwija się Oficyna Wydawnicza, która rocznie wydaje około 130 pozycji.

Uczelnia ma też własny Big Band i silne media studenckie: radio, portal internetowy i telewizję. Przy UZ działa także Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą rozwijać swoje pasje w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Mogą również korzystać z oferty programu wymiany międzynarodowej Erasmus + i programach wymiany krajowej: MOST i MOSTECH, a także rozwijać sportowe pasje w Klubie Uczelniany AZS UZ. W ramach zajęć, ale też w czasie wolnym studenci i pracownicy mogą korzystać z hal sportowych, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego.

E-katalog

Komisarz salonu

Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 wew. 31
m.chrostna@perspektywy.pl