Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Adres:

ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław

713251514
713246842

https://mwsl.eu/

uczelnia@msl.com.pl

Opis:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje 18 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, wysokich norm jakościowych i międzynarodowych standardów kształcenia. Dzięki temu studenci MWSLiT, mając dostęp do najnowszej wiedzy i nowoczesnych technologii, a po ukończeniu studiów lub nawet w ich trakcie stają się kompetentnymi i wysoko cenionymi specjalistami na rynku pracy.

Akredytacja programu studiów na kierunku logistyka, studia I i II stopnia przez Brytyjski The Chartered Institute of Logistics and Transport - CILT(UK), jedną z najważniejszych instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu. Absolwenci MWSLiT uzyskują prestiżowy certyfikat CILT.

Uczelnia kształci specjalistów, których kompetencje dostosowane są do wymogów rynku pracy i są zgodne z oczekiwaniami pracodawców - (wg OECD - międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Potwierdzeniem tego jest raport MNiSW Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (źródło: http://ela.nauka.gov.pl), wg którego absolwenci MWSLiT we Wrocławiu są najlepiej zarabiającymi pracownikami na Dolnym Śląsku.

Kierunki studiów:

LOGISTYKA

studia licencjackie, inżynierskie studia dualne*

magisterskie (3semestry)

LOGISTICS

Bachelor's degree, Master's degree

TRANSPORT

studia licencjackie studia dualne*

BUDOWNICTWO

studia inżynierskie

ZARZĄDZANIE

studia licencjackie

*studia dualne – studia o profilu praktycznym. Student przez 3 dni zdobywa wiedzę na uczelni, a przez 2 dni odbywa staż, za który otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy, nie niższe niż wysokość czesnego.  

Uczelnia oferuje również szeroki wybór studiów podyplomowych.

E-katalog

Komisarz salonu

Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 wew. 31
m.chrostna@perspektywy.pl