Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Komitet Honorowy Wrocławskiego Salonu Maturzystów

prof. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Paweł Hreniak
Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Piotr Świędrych
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Magdalena Chróstna
tel. 22 628 58 62 wew. 31
m.chrostna@perspektywy.pl