Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

16 miast, w których będziemy

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Opolska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Medyczny
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Świętokrzyska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Matura 2020 i studia na Salonie
- tu się wybiera dobrą przyszłość

We wrześniu maturzyści zadeklarują, jakie przedmioty będą zdawać podczas majowych egzaminów w przyszłym roku, a tym samym podejmą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Perspektywy wspólnie z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi i Uczelniami - Gospodarzami organizują we wrześniu br. w 16 miastach Polski największą kampanię informacyjną Salon Maturzystów Perspektywy 2019. Wykłady prowadzone przez ekspertów OKE na temat matury 2020, prezentacje oferty uczelni z regionu i z całej Polski sprawiają, że corocznie Salon odwiedzają tysiące maturzystów.

Maturzyści znajdą podczas Salonu okazję do rozmowy z przedstawicielami działów rekrutacji uczelni i studentami, odbędą udział w warsztatach pomagających pokonać egzaminacyjny stres, oraz dowiedzą się jakich błędów unikać na maturze. Wszyscy niezdecydowani będą mogli uzyskać podpowiedzi w zakresie doradztwa zawodowego.

Kluczem do życiowego sukcesu jest umiejętność dokonania dobrego wyboru ścieżek edukacji - a Perspektywy od prawie 25 lat są ekspertem w tej dziedzinie - z nami co roku tysiące Maturzystów wybiera na Salonie swoje przyszłe studia!

Zapraszamy na Salon, zadbajcie o rekrutację na studia w swojej uczelni!

Informator dla Maturzystów 2020
Najważniejszy przyjaciel w maturalnym roku

„Informator dla Maturzystów 2020” to najpełniejszy zbiór informacji dla uczniów, którzy wkrótce staną się kandydatami na studia. Czytelnik znajdzie w nim kompletną informację o ofercie uczelni na rok akademicki 2020/21 wraz z zasadami przyjęć, szczegółowym wykazem kierunków studiów i bazą teleadresową.

W części poradniczej informatora zgromadziliśmy informacje dotyczące matury 2020, zamykając je dokładnym harmonogramem majowego egzaminu, a także porady wybitnych nauczycieli-ekspertów o tym, jak zmierzyć się z maturą z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, które z nich i pod kątem jakich planów maturzystów na przyszłość warto wybierać.

W „Informatorze dla Maturzystów 2020” zamieszczamy i komentujemy Ranking Szkół Wyższych 2019 oraz rankingi blisko 70 najpopularniejszych kierunków studiów. To kapitalny zbiór informacji o jakości kształcenia na uczelniach i wydziałach, który będzie dla ambitnych maturzystów podstawą dobrych wyborów edukacyjnych. Twarde dane gromadzone dla celów rankingowych uzupełniają w informatorze rekomendacje nauczycieli akademickich, ale i pracodawców przyszłościowych branż, studentów i absolwentów wybranych kierunków i uczelni.

Salon Maturzystów w liczbach

Salon Maturzystów 2016

125 000
odwiedzającyh
Salony Maturzystów*

148
wystawców*

398
prezentacji,
spotkań i warsztatów*

Salon Maturzystów 2016

15
głównych ośrodków
akademickich w Polsce

Salon Maturzystów 2016

5-27 września
czas trwania kampanii
Salonu Maturzystów 2019


* dane z Salonu Maturzystów 2018