Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

16 miast, w których będziemy

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Politechnika Warszawska
Politechnika Opolska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Medyczny
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Świętokrzyska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Matura 2020 i studia na Salonie
- tu się wybiera dobrą przyszłość

We wrześniu maturzyści zadeklarują, jakie przedmioty będą zdawać podczas majowych egzaminów w przyszłym roku, a tym samym podejmą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Perspektywy wspólnie z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi i Uczelniami - Gospodarzami organizują we wrześniu br. w 16 miastach Polski największą kampanię informacyjną Salon Maturzystów Perspektywy 2019. Wykłady prowadzone przez ekspertów OKE na temat matury 2020, prezentacje oferty uczelni z regionu i z całej Polski sprawiają, że corocznie Salon odwiedzają tysiące maturzystów.

Maturzyści znajdą podczas Salonu okazję do rozmowy z przedstawicielami działów rekrutacji uczelni i studentami, odbędą udział w warsztatach pomagających pokonać egzaminacyjny stres, oraz dowiedzą się jakich błędów unikać na maturze. Wszyscy niezdecydowani będą mogli uzyskać podpowiedzi w zakresie doradztwa zawodowego.

Kluczem do życiowego sukcesu jest umiejętność dokonania dobrego wyboru ścieżek edukacji - a Perspektywy od prawie 25 lat są ekspertem w tej dziedzinie - z nami co roku tysiące Maturzystów wybiera na Salonie swoje przyszłe studia!

Zapraszamy na Salon, zadbajcie o rekrutację na studia w swojej uczelni!

Informator dla Maturzystów 2020
Najważniejszy przyjaciel w maturalnym roku

„Informator dla Maturzystów 2020” to najpełniejszy zbiór informacji dla uczniów, którzy wkrótce staną się kandydatami na studia. Czytelnik znajdzie w nim kompletną informację o ofercie uczelni na rok akademicki 2020/21 wraz z zasadami przyjęć, szczegółowym wykazem kierunków studiów i bazą teleadresową.

W części poradniczej informatora zgromadziliśmy informacje dotyczące matury 2020, zamykając je dokładnym harmonogramem majowego egzaminu, a także porady wybitnych nauczycieli-ekspertów o tym, jak zmierzyć się z maturą z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, które z nich i pod kątem jakich planów maturzystów na przyszłość warto wybierać.

W „Informatorze dla Maturzystów 2020” zamieszczamy i komentujemy Ranking Szkół Wyższych 2019 oraz rankingi blisko 70 najpopularniejszych kierunków studiów. To kapitalny zbiór informacji o jakości kształcenia na uczelniach i wydziałach, który będzie dla ambitnych maturzystów podstawą dobrych wyborów edukacyjnych. Twarde dane gromadzone dla celów rankingowych uzupełniają w informatorze rekomendacje nauczycieli akademickich, ale i pracodawców przyszłościowych branż, studentów i absolwentów wybranych kierunków i uczelni.

Ogólnopolski Komitet Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dariusz Piontkowski

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Patroni medialni

Salon Maturzystów w liczbach

Salon Maturzystów 2016

125 000
odwiedzającyh
Salony Maturzystów*

148
wystawców*

398
prezentacji,
spotkań i warsztatów*

Salon Maturzystów 2016

15
głównych ośrodków
akademickich w Polsce

Salon Maturzystów 2016

5-27 września
czas trwania kampanii
Salonu Maturzystów 2019


* dane z Salonu Maturzystów 2018