Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Blisko połowa przyszłorocznych maturzystów wzięła udział w kampanii Salon Maturzystów Perspektywy 2019. Od 5 do 27 września Salon odbywał się w 16 największych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Rozpoczęliśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 5 września, skończyliśmy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 27 września. Te ponad trzy tygodnie spotkań z maturzystami to dla nas wspaniałe doświadczenie. Rozmawialiśmy, radziliśmy, pomagaliśmy – zgodnie z misją Perspektyw.

Salon Maturzystów to setki spotkań z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych i doradcami zawodowymi, dziesiątki tysięcy rozmów młodych ludzi z przedstawicielami uczelni, kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy „Informatora dla Maturzystów 2020”  rozdanych na stoiskach Perspektyw. To wielka podróż przez całą Polskę, w której „przystankami” były uczelnie-gospodarze, otwierające swoje podwoje dla uczniów.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam – kolejny raz – pomagali: pracownikom uczelni, ekspertom OKE, doradcom zawodowym, wolontariuszom. Maturzystom życzymy sukcesu w maju, a ich młodszych kolegów zapraszamy za niespełna rok na Salon Maturzystów Perspektywy 2020.

Tegoroczny Salon Maturzystów Perspektywy odbywał się w 16 miastach: Krakowie (Uniwersytet Jagielloński, 5-6 września), Olsztynie (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 6 września),  Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku, 9 września), Gdańsku (Uniwersytet Gdański, 9-10 września), Gliwicach (Politechnika Śląska, 10 września), Katowicach (Uniwersytet Śląski, 11 września), Warszawie (Politechnika Warszawska, 12-13 września), Opolu (Politechnika Opolska, 13 września),  Bydgoszczy (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 16-17 września), Wrocławiu (Politechnika Wrocławska, 17-18 września), Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński, 19-20 września), Łodzi (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 23-24 września), Poznaniu (Politechnika Poznańska, 23-24 września), Rzeszowie (Politechnika Rzeszowska, 24-25 września), Kielcach (Politechnika Świętokrzyska, 25 września), Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 26-27 września). Gospodarzami Salonu są akademickie uczelnie publiczne, a prezentacje na temat matury 2020 prowadzą dyrektorzy i eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych.

www.salonmaturzystow.pl

Ogólnopolski Komitet Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dariusz Piontkowski

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Patroni medialni

Salon Maturzystów w liczbach

Salon Maturzystów 2016

125 000
odwiedzającyh
Salony Maturzystów*

148
wystawców*

398
prezentacji,
spotkań i warsztatów*

Salon Maturzystów 2016

15
głównych ośrodków
akademickich w Polsce

Salon Maturzystów 2016

5-27 września
czas trwania kampanii
Salonu Maturzystów 2019


* dane z Salonu Maturzystów 2018