Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Opis:

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która łączy doświadczenie z innowacyjnością. Studenci kształcą się na siedmiu wydziałach, na ponad 40 kierunkach studiów, w tym na unikatowych w skali kraju jak: behawiorystyka zwierząt, hipologia i jeździectwo czy zielarstwo i fitoprodukty. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich.

Kierunki studiów I stopnia:

 • agrobiznes
 • aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • analityka weterynaryjna
 • architektura krajobrazu
 • behawiorystyka zwierząt
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • bioinżynieria
 • biokosmetologia
 • biologia
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • ekoenergetyka
 • ekonomia
 • gastronomia i sztuka kulinarna
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • hipologia i jeździectwo
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria rolnicza i leśna
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mleczarstwo
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 • rolnictwo
 • sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • towaroznawstwo
 • transport i logistyka
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie zasobami Ziemi
 • zielarstwo i fitoprodukty
 • zootechnika

Zapewniamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i doskonałe warunki do uprawiania sportu (posiadamy własny ośrodek hipiczny, stację żeglarską, centrum sportowe). Kreujemy przestrzeń do samorozwoju i wspieramy organizacje studenckie.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Robert W. Ciborowski

prof. Robert W. Ciborowski
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski
Wojewoda
Podlaski

Artur Kosicki

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Jolanta Gołaszewska

Jolanta Gołaszewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Beata Pietruszka

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni