Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres:

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

Telefony:
85 748 54 73

umb.edu.pl

brip@umb.edu.pl

Opis:

Wybierz przyszłościowy zawód medyczny z UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa, prężnie rozwijająca się Uczelnia publiczna, zajmująca co roku wysokie miejsce w rankingach szkół wyższych. Piętnaście kierunków studiów daje szereg możliwości obecnym i przyszłym studentom.

Kampus Uniwersytetu mieści się w ścisłym centrum Białegostoku a siedzibą Uczelni jest Pałac Branickich – XVIII-wieczny zabytek otoczony przepięknymi ogrodami pałacowymi.

Jednak to nie prestiż czy lokalizacja czynią Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wyjątkowym. Największą wartością, jaką możemy przekazać studentowi, jest wiedza. Nasi pracownicy naukowi to najwyżej oceniana w środowisku kadra naukowo-dydaktyczna, a jednocześnie jedna z najmłodszych w Polsce. Zajęcia prowadzone są w ultra nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektach. Kształcimy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. O poziomie nauczania świadczą między innymi czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u).

Zdecydowana większość naszych absolwentów od razu po studiach znajduje pracę lub kontynuuje kształcenie. Dowodzi to, że studia medyczne są trafionym wyborem pod względem przyszłego zatrudnienia i kariery zawodowej.

Czy studia medyczne są trudne? Czy ciężko jest być studentem kierunków medycznych? Odpowiedzialne zawody, decydujące o ludzkim zdrowiu i życiu, wymagają solidnego przygotowania i kwalifikacji, a tym samym nakładu pracy. Niemniej jednak studia w UMB to również zabawa, nowe wartościowe znajomości i możliwość realizowania własnych pasji. Na Uczelni istnieje 15 organizacji studenckich, klub studencki, kabaret, chór, studenckie centrum radiowe, 96 kół naukowych. Studenci organizują liczne akcje społeczne: informacyjne, profilaktyczne, pokazy i happeningi. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest zatem miejscem dla ludzi ambitnych, aktywnych, którzy nie boją się marzyć i sięgać po te marzenia.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Robert W. Ciborowski

prof. Robert W. Ciborowski
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski
Wojewoda
Podlaski

Artur Kosicki

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Jolanta Gołaszewska

Jolanta Gołaszewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Beata Pietruszka

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni