Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Adres:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Telefony:
22 262 88 88

uth.edu.pl/

uczelnia@uth.edu.pl

Opis:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju szkołą wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

UTH jest jedną z najstarszych w kraju uczelni niepublicznych.

Wybrane studia z oferty:

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Budowa i tuning samochodów
  • Transport-spedycja-logistyka (TSL)
  • Budownictwo ogólne
  • Inżynieria oprogramowania
  • Home design
  • Psychologia w biznesie
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Business Marketing Management

... i wiele innych!

Pełna oferta: www.uth.edu.pl

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Robert W. Ciborowski

prof. Robert W. Ciborowski
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski
Wojewoda
Podlaski

Artur Kosicki

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Jolanta Gołaszewska

Jolanta Gołaszewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Beata Pietruszka

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni