Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersyet w Białymstoku

Adres:

ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok

Telefony:
85 745 70 80
85 745 70 53

uwb.edu.pl

rekrutacja@uwb.edu.pl

Opis:

Jesteśmy największą uczelnią akademicką w północno-wschodniej Polsce. Studiuje u nas blisko 9,5 tysiąca żaków na trzydziestu kierunkach. Kształcimy także doktorantów i oferujemy kilkadziesiąt rodzajów studiów podyplomowych. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję – aż 4 z naszych wydziałów mają aktualnie najwyższą kategorię naukową – i rozwijamy współpracę z największymi ośrodkami na świecie.

Od 5 lat wizytówką naszej uczelni jest nowy kampus, w którym kształcą się studenci na takich kierunkach, jak biologia, chemia, ochrona środowiska, fizyka, matematyka czy informatyka. Nowoczesna architektura przenikająca się z naturą oraz doskonałe wyposażenie dają studentom i badaczom ogromne możliwości rozwoju. W kampusie znajduje się też Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe z komputerami o dużej mocy obliczeniowej, a także Uniwersyteckie Centrum Kultury.

W ofercie UwB jest wiele ciekawych kierunków i specjalności z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Kształcimy m.in. filologów, filozofów, historyków, socjologów czy ekonomistów, od kilku lat mamy też takie kierunki, jak kulturoznawstwo, kognitywistyka i komunikacja, studia wschodnie czy kryminologia. Nasze prawo od lat znakomicie wypada w ogólnopolskich rankingach.

Studenci swoje zainteresowania realizują w licznych kołach naukowych, w sekcjach sportowych, w Chórze Akademickim. Żacy z UwB wyjeżdżają na studia za granicę w ramach programu Erasmus+, a w ramach programu MOST - do innych szkół wyższych w Polsce. Każdego roku studia u nas podejmuje kilkuset studentów z zagranicy, m.in. z Białorusi, Ukrainy, a ostatnio także z Chin. W ramach wymian międzynarodowych chętnie przyjeżdżają do nas studenci z Hiszpanii czy Turcji.

Aby jak najlepiej przygotować naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy, aktywnie współpracujemy z przedsiębiorcami, a nasze uczelniane Biuro Karier organizuje szkolenia, warsztaty i targi pracy, a także wspiera studentów w poszukiwaniu zatrudnienia, staży czy praktyk.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Robert W. Ciborowski

prof. Robert W. Ciborowski
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski
Wojewoda
Podlaski

Artur Kosicki

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Jolanta Gołaszewska

Jolanta Gołaszewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Beata Pietruszka

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni