Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

9 września (środa)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 09:45

Matura z języka polskiego - informacja o egzaminie ustnym i pisemnym na poziomie podstawowym

Prowadzący: Zbigniew Kosiński, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Aula 1056 - Instytut Matematyki

09:00 - 09:45

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym

Prowadzący: Sławomir Wojnarowski, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Sala 2003 - Instytut Biologii

09:00 - 09:45

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym

Prowadzący: Anna Michalak, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Sala 2044 - Instytut Chemii

10:00 - 11:00

Matura z historii na poziomie rozszerzonym

Prowadzący: Andrzej Bobrow, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Sala 2003 - Instytut Biologii

10:00 - 11:00

Matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym

Prowadzący: Adam Stanisław Doliwa, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Sala 2044 - Instytut Chemii

10:00 - 11:00

Inauguracja Białostockiego Salonu Maturzystów 2019. Wszystko o maturze w 2020 r. - wykład Jolanty Gołaszewskiej, dyrektora OKE w Łomży

Prowadzący:
Miejsce: Aula 1056 - Instytut Matematyki

11:00 - 11:20

Prezentacja Uniwersytetu w Białymstoku

Prowadzący: Przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku
Miejsce: Sala 2044 - Instytut Chemii

11:00 - 12:00

Osiągnij sukces na maturze ustnej dzięki narzędziom komunikacji marketingowej

Prowadzący: Warszawska Szkoła Reklamy
Miejsce: Sala 2060 - Instytut Biologii

11:15 - 12:00

Matura z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym

Prowadzący: Mariusz Zysk, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Aula 1056 - Instytut Matematyki

11:15 - 12:00

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Prowadzący: Ireneusz Dzida, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Sala 2003 - Instytut Biologii

11:20 - 11:40

Prezentacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prowadzący: Przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Miejsce: Sala 2044 - Instytut Chemii

11:40 - 12:00

Prezentacja Politechniki Białostockiej

Prowadzący: Przedstawiciel Politechniki Białostockiej
Miejsce: Sala 2044 - Instytut Chemii

12:00 - 13:00

Rynek pracy komunikacji marketingowej, a matura i wybór szkoły. Jak zdobyć pracę marzeń?

Prowadzący: Warszawska Szkoła Reklamy
Miejsce: Sala 2060 - Instytut Biologii

12:15 - 13:00

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym

Prowadzący: Dorota Mościcka, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Sala 2003 - Instytut Biologii

12:15 - 13:00

Matura z matematyki na poziomie podstawowym

Prowadzący: Ireneusz Dzida, ekspert OKE w Łomży
Miejsce: Aula 1056 - Instytut Matematyki

Komitet Honorowy

prof. Robert W. Ciborowski

prof. Robert W. Ciborowski
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Bohdan Paszkowski

Bohdan Paszkowski
Wojewoda
Podlaski

Artur Kosicki

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Jolanta Gołaszewska

Jolanta Gołaszewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Beata Pietruszka

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni