Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Opis:

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku od wielu lat jest liderem na lokalnym rynku szkół niepublicznych. Dzięki zaufaniu, co roku kształcimy kilkuset absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, przeprowadzamy egzaminy certyfikacyjne językowe, zawodowe i uniwersyteckie. Stawiamy na rozwój i praktykę poprzez nawiązywanie kontaktów z uniwersytetami z Hiszpanii, Włoch, Szwecji, umożliwiając wyjazd naszym studentom w ramach programu Erasmus+.

Uczelnia kształci na kierunkach: pedagogika, filologia (I i II st.), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, business and languages (I st.), zarządzanie (I st.) oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jedn. mgr. 5-letnie)

W ramach wymienionych kierunków, studiować można na specjalnościach np.: zarządzanie w sporcie, zarządzanie logistyką, zarządzanie start-upem, dziennikarstwo, marketing medialny, filologia angielska, germańska, włoska, hiszpańska, szwedzka, itd. (więcej na stronie www.ateneum.edu.pl).

Poza tym Uczelnia prowadzi Ateneum Szkołę Języków (kursy j. angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego), jak również przeprowadza egzaminy certyfikujące z języka angielskiego, egzaminy zawodowe, uniwersyteckie oraz IELTS przy współpracy z British Council, z jęz. włoskiego PLIDA.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Jerzy Gwizdała

prof. Jerzy Gwizdała
Przewodniczący Konferencji Rektorów Woj. Pomorskiego
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Dariusz Drelich

Dariusz Drelich
Wojewoda
Pomorski

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent
Miasta Gdańska

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni