Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Opis:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. W corocznym rankingu najlepszych uczelni w kraju, opracowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, zajmuje czołowe pozycje – w 2019 roku II miejsce, w 2018 roku I miejsce.

Dzisiejszy Uniwersytet łączy tradycję z wyzwaniami współczesności. Osoby rozpoczynające tu edukację inwestują w swoją przyszłość – dyplom tej uczelni to prestiż i ważny atut na progu kariery zawodowej.

Uczelnia kształci na studiach licencjackich, magisterskich, a także w szkołach doktorskich.

Uniwersytet oferuje studia na ponad 220 kierunkach studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i na studiach drugiego stopnia w języku polskim oraz na 20 kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Na 16 wydziałach kształci się ponad 43 000 studentów. Uniwersytet współpracuje z ponad 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę nauczycielską tworzy prawie 4000 wykładowców – wybitnych naukowców i specjalistów.

W skład uczelni wchodzą: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wszystkie wydziały UJ mają najwyższe kategorie naukowe A lub A+.

Warunki studiowania w stolicy Małopolski należą do jednych z najlepszych w kraju. Nowy kampus dysponuje wygodnymi, klimatyzowanymi salami wykładowymi i laboratoriami z nowoczesnym wyposażeniem oraz sprzętem multimedialnym.

Studenci mają możliwość skorzystania z bardzo dobrego zaplecza bibliotecznego, bogatych zbiorów elektronicznych i najbogatszych w kraju zbiorów drukowanych. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania angażując się w działania ponad 200 kół naukowych i stowarzyszeń działających na uczelni. Swoje pasje i umiejętności sportowe mogą rozwijać w jednej z 40 sekcji sportowych, zdolności artystyczne w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”, Chórze Akademickim lub pokazać swój potencjał w jednym z kanałów medialnych, takich jak radio, telewizja oraz pismo studentów UJ.

Uniwersytet Jagielloński oferuje studentom wsparcie materialne poprzez: stypendium UJ, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne oraz własne fundusze stypendialne. Stypendystami krakowskiej uczelni mogą zostać także zwycięzcy i laureaci olimpiad przedmiotowych.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Jerzy Gwizdała

prof. Jerzy Gwizdała
Przewodniczący Konferencji Rektorów Woj. Pomorskiego
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Dariusz Drelich

Dariusz Drelich
Wojewoda
Pomorski

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent
Miasta Gdańska

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni