Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

ul. Rybacka 1 1
70-204 Szczecin

Telefony:
91 480 07 00
91 480 08 16
91 480 08 17

pum.edu.pl

rekrut@pum.edu.pl

Opis:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) jest od lat najlepszą uczelnią w regionie zachodniopomorskim. Na 14 kierunkach kształci blisko pięć tysięcy studentów.

Uczelnia posiada 4 wydziały: Lekarski z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Prowadzi studia magisterskie, I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne, doktoranckie i podyplomowe. W języku angielskim, na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, kształci ponad 700 studentów anglojęzycznych.

Uczelnia jako pierwsza w kraju uruchomiła studia dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Działalność naukowa obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, genetyce (zespół prof. Jana Lubińskiego), stomatologii zachowawczej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi (zespół prof. Bogusława Machalińskiego). Do osiągnięć klinicznych zaliczyć należy zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, neurochirurgii, chirurgii ręki, ortopedii, urologii i gastroenterologii.

PUM sprawuje nadzór nad dwoma szpitalami klinicznymi. W 2012 roku wraz z IPN utworzono Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 100 osób.

PUM zapewnia pracownikom naukowym i studentom nowoczesne ośrodki dydaktyczne wyposażone w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, to Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Egzaminów Testowych.

Na PUM powstają technologie o znaczącym potencjale rynkowym w obszarze medycyny, genetyki, biotechnologii, kosmetologii, dietetyki i stomatologii.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Jerzy Gwizdała

prof. Jerzy Gwizdała
Przewodniczący Konferencji Rektorów Woj. Pomorskiego
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Dariusz Drelich

Dariusz Drelich
Wojewoda
Pomorski

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent
Miasta Gdańska

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni