Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Szczeciński, Akademicki Szczecin

Opis:

Uniwersytet Szczeciński jest aktualnie największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Tworzy go siedem wydziałów: Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Humanistyczny, Kultury Fizycznej i Zdrowia, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Prawa i Administracji, Teologiczny, które oferują łącznie ponad 70 kierunków studiów.

Na Uniwersytecie funkcjonuje 140 kół naukowych i organizacji studenckich, gdzie studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe umiejętności. Akademicki Związek Sportowy skupia ponad 400 studentów. Dodatkowo na uczelni funkcjonuje m.in.: teatr akademicki, Akademickie Centrum Kultury, Chór Uniwersytetu Szczecińskiego, NZS, AIESEC oraz ELSA. Studenci mogą również rozwijać swoje umiejętności w czasopiśmie "Kwadrans studencki" oraz angażować się w działania studenckiego Radia Sugar. Uczelnia proponuje również udział w międzynarodowych wymianach studenckich. Do wyboru jest ponad 370 uczelni z całego świata.

Uniwersytet Szczeciński dysponuje czterema domami studenckimi zlokalizowanymi w dogodnych punktach miasta. Pokoje w akademikach w większości są 1- i 2-osobowe. Infrastruktura Domów Studenckich US dostosowana jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W skład Uczelni wchodzą trzy jednostki międzywydziałowe: Uniwersyteckie Centrum Edukacji, Studium Wychowania Fizycznego, Akademickie Centrum Kształcenia Językowego i sześć jednostek ogólnouczelnianych: Biblioteka Główna z 7 oddziałami na wydziałach, Wydawnictwo Naukowe, Archiwum, Akademickie Biuro Karier, Akademickie Centrum Kultury i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Uniwersytet Szczeciński ma prawo do doktoryzowania w swojej Szkole Doktorskiej w 16 dyscyplinach naukowych: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej, ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, pedagogika, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki teologiczne.

Uczelnia jest Uniwersytetem pierwszej kategorii spełniającym wszystkie wymagania ustawowe.

Więcej informacji na: http://usz.edu.pl/ oraz http://kandydaci.usz.edu.pl/

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Jerzy Gwizdała

prof. Jerzy Gwizdała
Przewodniczący Konferencji Rektorów Woj. Pomorskiego
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Dariusz Drelich

Dariusz Drelich
Wojewoda
Pomorski

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent
Miasta Gdańska

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni