Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademicki Szczecin

Adres:

ul. Piastów 17
70-310 Szczecin

Telefony:
91 449 45 87

zut.edu.pl

rekrutacjazut@zut.edu.pl

Opis:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to szkoła wyższa, która powstała w wyniku połączenia dwóch dużych uczelni szczecińskich – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej.

Uczelnia dysponuje dziesięcioma innowacyjnymi wydziałami, na których studenci dokonują wyboru spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków studiów. Większość wydziałów ZUT-u znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z ogromną wygodą - zajęcia są w jednym miejscu. Wizytówką ZUT-u jest nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna. Pracownie i laboratoria oraz wyposażenie poszczególnych wydziałów są dowodem olbrzymich przemian ostatnich 10 lat, które zaszły na ZUT-cie.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Jerzy Gwizdała

prof. Jerzy Gwizdała
Przewodniczący Konferencji Rektorów Woj. Pomorskiego
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Dariusz Drelich

Dariusz Drelich
Wojewoda
Pomorski

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent
Miasta Gdańska

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni