Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres:

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

Telefony:
32 208 10 94

sum.edu.pl/

rekst@sum.edu.pl

Opis:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to jeden z największych uniwersytetów medycznych w Polsce. 

W SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu neurobiologii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, zdrowia pulicznego, zarządzania ryzykiem zdrowotnym, dietetyki, elektrokardiologii i coachingu medycznego. 

SUM prowadzi także studia doktoranckie, podyplomowe oraz MBA dla Sektora Ochrony Zdrowia.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Arkadiusz Mężyk
Rektor
Politechniki Śląskiej

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent
Miasta Gliwice

Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni