Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Adres:

Cieplaka 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefony:
32 295 93 00
32 262 28 05

wsb.edu.pl
rekrutacja.wsb.edu.pl

info@wsb.edu.pl

Opis:

Akademia WSB (do 15.04.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) to 6 najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce (wg rankingu "Perspektywy 2019"). Bogatą ofertę 19 kierunków studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym prestiżowe studia menedżerskie MBA.
Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie. Cechą szczególną studiów oferowanych przez Akademię WSB jest ścisły związek kształcenia z praktyką największych firm. Dzięki szerokiej współpracy z biznesem studenci są przygotowani do podjęcia pracy już w trakcie studiów. Dla osób chcących studiować niestandardowo, uczelnia oferuje indywidualny tok studiów. Uczelnia oferuje również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Akademia WSB daje swoim studentom możliwość studiowania za granicą w ramach programów takich jak Erasmus+. Dodatkowo na uczelni funkcjonują liczne koła naukowe.

Nasze atuty:

  • zajęcia prowadzone przez praktyków,
  • wizyty studyjne,
  • praktyki i płatne staże krajowe i zagraniczne,
  • bezpłatne certyfikowane szkolenia,
  • bonifikaty,
  • stypendia dla najlepszych studentów, sportowe, socjalne, artystyczne, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Naukowego Funduszu Stypendialnego,
  • Koła naukowe

 

Jesteśmy  w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach w Cieszynie, Olkuszu, Krakowie i Żywcu. 

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni