Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Wrocławski

Opis:

Proponujemy szeroki wybór studiów

Znajdziesz u nas 100 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich, a na nich aż 230 specjalności, w tym studia w języku angielskim.

Należymy do największych polskich uczelni.

Kształcimy 25 000 studentów, zatrudniamy 2000 naukowców z Polski i zagranicy, w tym aż 460 profesorów. Mamy 300 zakładów naukowych, 160 pracowni, 35 bibliotek i 20 laboratoriów.

Gwarantujemy rozwój

Nasi studenci rozwijają się: naukowo – w 170 kołach naukowych, zawodowo – dzięki programom budowania kariery, międzynarodowo – na wymianach zagranicznych, społecznie – w organizacjach studenckich, sportowo – w sekcjach AZS oraz kulturalnie – w chórze i zespole tańca.

Wyróżnia nas różnorodność

Na 10 wydziałach kształcimy z bardzo wielu dziedzin nauki – od matematycznych, informatycznych, przez biologiczne, chemiczne i geograficzne, aż po humanistyczne, prawne, społeczne i filologiczne.

Zajmujemy wysokie miejsce w rankingach

Jesteśmy 4. uniwersytetem w kraju (wg rankingu Perspektywy 2018).

Jako jedyni w Polsce

Należymy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, dzięki której nasi studenci wyjeżdżają do USA.

Uniwersytet Wrocławski – dobrze wiedzieć więcej!

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni