Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Opis:

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która łączy doświadczenie z innowacyjnością. Studenci kształcą się na siedmiu wydziałach, na ponad 40 kierunkach studiów, w tym na unikatowych w skali kraju jak: behawiorystyka zwierząt, hipologia i jeździectwo czy zielarstwo i fitoprodukty. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich.

Kierunki studiów I stopnia:

 • agrobiznes
 • aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • analityka weterynaryjna
 • architektura krajobrazu
 • behawiorystyka zwierząt
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • bioinżynieria
 • biokosmetologia
 • biologia
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • ekoenergetyka
 • ekonomia
 • gastronomia i sztuka kulinarna
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • hipologia i jeździectwo
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria rolnicza i leśna
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mleczarstwo
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 • rolnictwo
 • sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • towaroznawstwo
 • transport i logistyka
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie zasobami Ziemi
 • zielarstwo i fitoprodukty
 • zootechnika

Zapewniamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i doskonałe warunki do uprawiania sportu (posiadamy własny ośrodek hipiczny, stację żeglarską, centrum sportowe). Kreujemy przestrzeń do samorozwoju i wspieramy organizacje studenckie.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni