Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Opis:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. W corocznym rankingu najlepszych uczelni w kraju, opracowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, zajmuje czołowe pozycje – w 2019 roku II miejsce, w 2018 roku I miejsce.

Dzisiejszy Uniwersytet łączy tradycję z wyzwaniami współczesności. Osoby rozpoczynające tu edukację inwestują w swoją przyszłość – dyplom tej uczelni to prestiż i ważny atut na progu kariery zawodowej.

Uczelnia kształci na studiach licencjackich, magisterskich, a także w szkołach doktorskich.

Uniwersytet oferuje studia na ponad 220 kierunkach studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i na studiach drugiego stopnia w języku polskim oraz na 20 kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Na 16 wydziałach kształci się ponad 43 000 studentów. Uniwersytet współpracuje z ponad 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę nauczycielską tworzy prawie 4000 wykładowców – wybitnych naukowców i specjalistów.

W skład uczelni wchodzą: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wszystkie wydziały UJ mają najwyższe kategorie naukowe A lub A+.

Warunki studiowania w stolicy Małopolski należą do jednych z najlepszych w kraju. Nowy kampus dysponuje wygodnymi, klimatyzowanymi salami wykładowymi i laboratoriami z nowoczesnym wyposażeniem oraz sprzętem multimedialnym.

Studenci mają możliwość skorzystania z bardzo dobrego zaplecza bibliotecznego, bogatych zbiorów elektronicznych i najbogatszych w kraju zbiorów drukowanych. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania angażując się w działania ponad 200 kół naukowych i stowarzyszeń działających na uczelni. Swoje pasje i umiejętności sportowe mogą rozwijać w jednej z 40 sekcji sportowych, zdolności artystyczne w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”, Chórze Akademickim lub pokazać swój potencjał w jednym z kanałów medialnych, takich jak radio, telewizja oraz pismo studentów UJ.

Uniwersytet Jagielloński oferuje studentom wsparcie materialne poprzez: stypendium UJ, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne oraz własne fundusze stypendialne. Stypendystami krakowskiej uczelni mogą zostać także zwycięzcy i laureaci olimpiad przedmiotowych.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni