Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Program Śląskiego Salonu Maturzystów 2019 - Katowice

Program do pobrania .pdf

11 września (piątek)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 09:45

Matura z biologii. Prawidłowa analiza treści zadań w arkuszu egzaminacyjnym z biologii kluczem do sukcesu

Prowadzący: Aleksandra Stokłosa, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 3

09:00 - 09:45

Matura z języka polskiego (poziom podstawowy). Od zrozumienia do interpretacji tekstu

Prowadzący: dr Maria Romanowska, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 8

09:00 - 09:45

Prezentacja Politechniki Śląskiej

Prowadzący:
Miejsce: Aula 4

09:00 - 09:45

Matura z języków obcych nowożytnych. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języków obcych (poziom podstawowy)

Prowadzący: Marzena Botko, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 5

10:00 - 11:00

Prezentacja Uniwersytetu Śląskiego

Prowadzący:
Miejsce: Aula 8

10:00 - 11:00

Matura z języka polskiego (Poziom rozszerzony). Interpretacja porównawcza – trudności i sposób ich rozwiązywania

Prowadzący: dr Maria Romanowska, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 5

10:00 - 11:00

Matura z chemii. Prawidłowa analiza treści zadań w arkuszu egzaminacyjnym z chemii kluczem do sukcesu

Prowadzący: dr Romuald Hassa, współpracownik OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 3

11:15 - 12:00

Matura z języków obcych nowożytnych. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języków obcych (poziom rozszerzony)

Prowadzący: Izabela Dębecka, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 8

11:15 - 12:00

Matura z matematyki Matematyczne umiejętności ważnym kapitałem jednostki – o rozszerzeniu z matematyki słów kilka.

Prowadzący: Aneta Zawada, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 5

11:15 - 12:00

Matura z historii. Umiejętność selekcji informacji i poprawnego argumentowania w zadaniach krótkiej oraz rozszerzonej odpowiedzi

Prowadzący: Barbara Andrzejewska, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 3

11:15 - 12:00

Prezentacja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prowadzący:
Miejsce: Aula 4

12:15 - 13:00

Matura z matematyki. To co niezbędne, by zdać matematykę na poziomie podstawowym.

Prowadzący: Aneta Zawada, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 8

12:15 - 13:00

Matura z geografii. Interpretacja informacji na mapach w kontekście poleceń do zadań

Prowadzący: Józef Soja, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 5

12:15 - 13:00

Matura z wiedzy o społeczeństwie. Umiejętność selekcji informacji i poprawnego argumentowania w zadaniach krótkiej oraz rozszerzonej odpowiedzi

Prowadzący: Barbara Andrzejewska, ekspert OKE w Jaworznie
Miejsce: Aula 3

Komitet Honorowy

prof. Przemysław Jałowiecki
Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni