Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Opis:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest największą uczelnią w województwie świętokrzyskim. Większość wydziałów mieści się w Kielcach. Uczelnia ma też filie w Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu. UJK oferuje możliwość zdobywania wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz sztuce. Ma 4 uprawnienia do habilitowania i 13 do nadawania stopnia doktora.

Na UJK prowadzone są studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe oraz szkoły doktorskie. W ostatnich latach Uniwersytet Jana Kochanowskiego wzbogacił swoją ofertę m.in. o kierunek lekarski, kryminologię stosowaną, wychowanie fizyczne, psychologię, inżynierię danych i logopedię ogólną.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego od lat jest jedną z najchętniej wybieranych przez kandydatów uczelni w Polsce. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 o jeden indeks na UJK ubiegało się 4,1 osób. Dało to ósme miejsce wśród wszystkich krajowych uczelni i drugie wśród uniwersytetów państwowych.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Wiesław Trąmpczyński

prof. Wiesław Trąmpczyński
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Agata Wojtyszek

Agata Wojtyszek
Wojewoda
Świętokrzyski

Andrzej Bętkowski

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Bogdan Wenta

Bogdan Wenta
Prezydent
Kielc

Danuta Zakrzewska

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Kazimierz Mądzik

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski
Kurator Oświaty

Komisarz Salonu

Magda Rulska
tel. 22 628 58 62 wew. 13
m.rulska@perspektywy.pl

Patroni medialni