Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Adres:

Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

Telefony:
12 683 24 04
12 683 24 07

wse.krakow.pl

rekrutacja@wse.krakow.pl

Opis:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów-praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym zaocznym i niestacjonarnym wieczorowym w ramach I i II stopnia oraz liczne kierunki studiów podyplomowych, przygotowywane we współpracy z partnerami biznesowymi.

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

  • Grafika reklamowa i multimedia
  • Psychologia
  • Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
  • Lingwistyka dla biznesu
  • i inne.

Studia II stopnia niestacjonarne:

  • Filologia – filologia angielska

Więcej informacji: www.wse.krakow.pl

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Wojciech Nowak

prof. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Piotr Ćwik

Piotr Ćwik
Wojewoda
Małopolski

Witold Kozłowski

Witold Kozłowski
Marszałek
Województwa
Małopolskiego

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski
Prezydent
Miasta Krakowa

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Barbara Nowak

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni