Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Akademia Ignatianum w Krakowie

Opis:

Akademia Ignatianum Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne nie pobiera opłaty. Siedziba AIK mieści się w samym centrum Krakowa.

Oferta dydaktyczna:

 •        pedagogika
 •        praca socjalna
 •        filologia angielska
 •        administracja i polityka publiczna
 •        nauki o polityce
 •        zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
 •        dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 •        turystyka i rekreacja
 •        filozofia
 •        kulturoznawstwo
 •        psychologia

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

MAŁA UCZELNIA z dostępem do WIELKIEJ WIEDZY

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Wojciech Nowak

prof. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Piotr Ćwik

Piotr Ćwik
Wojewoda
Małopolski

Witold Kozłowski

Witold Kozłowski
Marszałek
Województwa
Małopolskiego

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski
Prezydent
Miasta Krakowa

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Barbara Nowak

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni