Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Adres:

al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

Telefony:
12 662 43 96

urk.edu.pl

promocja@urk.edu.pl

Opis:

Wiodąca Uczelnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce. Szczyci się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Prowadzi studia z zakresu nauk ekonomicznych, chemicznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Studenci mają do dyspozycji szereg stypendiów oraz cztery nowoczesne akademiki zlokalizowane blisko centrum miasta.

Uczelnia posiada nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty dydaktyczne oraz laboratoria z nowoczesną aparaturą badawczą. W 28 stacjach i zakładach doświadczalnych uczelni, prowadzone są badania naukowe, zajęcia dydaktyczne oraz praktyki dla studentów.

Uniwersytet Rolniczy kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do przyszłościowych potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia oraz przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce i Unii Europejskiej.

Obecnie Uczelnia oferuje  kształcenie na 30 kierunkach studiów, prowadzi ponadto studia podyplomowe i kursy dokształcające.

Przyjdź do Nas, zostań #znaturynajlepszy!

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Wojciech Nowak

prof. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Piotr Ćwik

Piotr Ćwik
Wojewoda
Małopolski

Witold Kozłowski

Witold Kozłowski
Marszałek
Województwa
Małopolskiego

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski
Prezydent
Miasta Krakowa

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Barbara Nowak

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni