Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres:

Podchorążych 2
30-084 Kraków

Telefony:
12 662 60 14

up.krakow.pl

info@up.krakow.pl

Opis:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to Uczelnia z ponad 70-letnimi tradycjami, na której kształci się niemal 16 tysięcy studentów. Obecnie studia realizowane są na czterech wydziałach: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Sztuki.

Oferta edukacyjna obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, na ponad 50 kierunkach i conajmniej 200 specjalnościach. W swojej ofercie  Uczelnia posiada zarówno  kierunki studiów przygotowujące do zawodu nauczyciela jak i  kierunki nienauczycielskie.

Studenci  mają możliwość korzystania z nowoczesnych sal multimedialnych, pracowni komputerowych i laboratoriów. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich kołach naukowych i sekcjach sportowych, studenci mają możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

 

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Wojciech Nowak

prof. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Piotr Ćwik

Piotr Ćwik
Wojewoda
Małopolski

Witold Kozłowski

Witold Kozłowski
Marszałek
Województwa
Małopolskiego

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski
Prezydent
Miasta Krakowa

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Barbara Nowak

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni