Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Bydgoska Szkoła Wyższa

Adres:

Unii Lubelskiej 4c
85-059 Bydgoszcz

Telefony:
52 584 10 01
69 72 72 000

bsw.edu.pl

rekrutacja@bsw.edu.pl

Opis:

Bydgoska Szkoła Wyższa została wpisana do rejestru szkół niepublicznych w Polsce dokładnie 17 marca 2004 roku. Rozpoczęła wówczas kształcenie na jedynym kierunku – administracji. Nauka odbywała się na różnych specjalnościach, w tym w zakresie bezpieczeństwa publicznego, gdzie swoje kwalifikacje podwyższało duże grono funkcjonariuszy policji. Dzisiaj kształcimy naszych studentów w zakresie trzech dyscyplin: nauk technicznych, nauk o zdrowiu i nauk społeczno-prawnych. W sumie oferujemy 12 kierunków, za chwilę będzie otworzony 13, posiadamy też uprawnienia do kształcenia na poziomie magisterskim na 9 kierunkach. W obecnym roku akademickim uczy się u nas 1760 osób, z czego blisko 500 zakończy kształcenie uzyskując dyplomy licencjata, inżyniera lub magistra. I choć z perspektywy całego szkolnictwa wyższego w Polsce, piętnastolecie to skromny jubileusz, ale patrząc przez pryzmat rozwoju BSW, jest to dla nas jubileusz znaczący.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Topoliński

prof. Tomasz Topoliński
Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Mikołaj Bogdanowicz

Mikołaj Bogdanowicz
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

Piotr Całbecki

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rafał Bruski

Rafał Bruski
Prezydent
Bydgoszczy

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Marek Gralik

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni