Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Adres:

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

Telefony:
52 374 94 11
fax 52 374 9327

utp.edu.pl

rdd@utp.edu.pl
rekrutacja@utp.edu.pl

Opis:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o kilkudziesięcioletniej tradycji. Jesteśmy wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia. Studia na UTP to gwarancja dobrze wykorzystanego czasu, wysokiego poziomu kształcenia i znalezienia atrakcyjnej pracy.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Topoliński

prof. Tomasz Topoliński
Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Mikołaj Bogdanowicz

Mikołaj Bogdanowicz
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

Piotr Całbecki

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rafał Bruski

Rafał Bruski
Prezydent
Bydgoszczy

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Marek Gralik

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni