Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adres:

ul. Piastów 17
70-310 Szczecin

Telefony:
91 449 45 87

zut.edu.pl

rekrutacjazut@zut.edu.pl

Opis:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to szkoła wyższa, która powstała w wyniku połączenia dwóch dużych uczelni szczecińskich – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Uczelnia dysponuje dziesięcioma innowacyjnymi wydziałami, na których studenci dokonują wyboru spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków studiów. Większość wydziałów ZUT-u znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z ogromną wygodą - zajęcia są w jednym miejscu. Wizytówką ZUT-u jest nowoczesna infrastruktura naukowo-dydaktyczna. Pracownie i laboratoria oraz wyposażenie poszczególnych wydziałów są dowodem olbrzymich przemian ostatnich 10 lat, które zaszły na ZUT-cie.

E-katalog

Komitet Honorowy

prof. Tomasz Topoliński

prof. Tomasz Topoliński
Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Mikołaj Bogdanowicz

Mikołaj Bogdanowicz
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

Piotr Całbecki

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rafał Bruski

Rafał Bruski
Prezydent
Bydgoszczy

Irena Łaguna

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Marek Gralik

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 wew. 40
tel. 22 621 75 26 wew. 40
a.wdowinska@perspektywy.pl

Patroni medialni