Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Adres:

ul. Batorego 64 C
96-100 Skierniewice

Telefony:
46 834 40 02
46 834 40 09

pwsz.skierniewice.pl

dziekanat@pwsz.skierniewice.pl

Opis:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach to uczelnia o ponad 14 letniej tradycji edukacyjnej, działająca pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mająca ugruntowaną pozycję w regionie. Zapewnia zdobycie szerokiej wiedzy i doświadczenia zawodowego, tak cennego na dzisiejszym rynku pracy.

Uczelnia kształci studentów na studiach I stopnia: administracja, dietetyka, informatyka, kosmetologia, ogrodnictwo, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, pielęgniarstwo, zarządzanie, II stopnia: menedżerskie studia ekonomiczno-prawne, pedagogika, jednolitych studiach magisterskich: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Do realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia zapewnia doświadczoną kadrę naukową z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W trosce o wyposażenie absolwenta w wiedzę praktyczną, pozwalającą na lepsze odnalezienie się na rynku pracy, zatrudnia także wybitnych specjalistów z praktyki gospodarczej.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Sławomir Wiak

prof.Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Radzisław Kordek

Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zbigniew Rau

Zbigniew Rau
Wojewoda
Łódzki

Grzegorz Schreiber

Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Łódzkiego

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Danuta Zakrzewska

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Grzegorz Wierzchowski

Grzegorz Wierzchowski
Łódzki
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni