Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Twój Kurier Regionalny

Adres:

Kopernika 5
96-100 Skierniewice

Telefony:
46 880 91 51
601 157 958
604 555 413

twojkurier.pl

Opis:

Bezpłatny dwutygodnik ukazujący się od piętnastu lat na terenie dawnego województwa skierniewickiego.Wiele miejsca poświęca sprawom społecznym, kulturze, zdrowiu i edukacji.

Ze względu na zasięg, profil pisma, oraz krąg odbiorców "Twój Kurier Regionalny" jest atrakcyjnym nośnikiem informacji."Twój Kurier Regionalny" rozprowadzany jest w ilości do 7.000 egz.na terenie: Skierniewice,Łowicz,Łyszkowice,Rawa Maz. Biała Rawska,Mszczonów, Żyrardów....Trafia do Urzędów Miast i Gmin, banków, przychodni zdrowia,szkół ponadgimnazjalnych, punktów usługowych niektórych marketów, sklepów spożywczych, kiosków.....

Wydania targowe mają szerszy zasięg.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Sławomir Wiak

prof.Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Radzisław Kordek

Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zbigniew Rau

Zbigniew Rau
Wojewoda
Łódzki

Grzegorz Schreiber

Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Łódzkiego

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Danuta Zakrzewska

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Grzegorz Wierzchowski

Grzegorz Wierzchowski
Łódzki
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni