Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres:

Podchorążych 2
30-084 Kraków

Telefony:
12 662 60 14

up.krakow.pl

info@up.krakow.pl

Opis:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to Uczelnia z ponad 70-letnimi tradycjami, na której kształci się niemal 16 tysięcy studentów. Obecnie studia realizowane są na czterech wydziałach: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Sztuki.

Oferta edukacyjna obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, na ponad 50 kierunkach i conajmniej 200 specjalnościach. W swojej ofercie  Uczelnia posiada zarówno  kierunki studiów przygotowujące do zawodu nauczyciela jak i  kierunki nienauczycielskie.

Studenci  mają możliwość korzystania z nowoczesnych sal multimedialnych, pracowni komputerowych i laboratoriów. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich kołach naukowych i sekcjach sportowych, studenci mają możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

 

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Sławomir Wiak

prof.Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Radzisław Kordek

Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zbigniew Rau

Zbigniew Rau
Wojewoda
Łódzki

Grzegorz Schreiber

Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Łódzkiego

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Danuta Zakrzewska

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Grzegorz Wierzchowski

Grzegorz Wierzchowski
Łódzki
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni