Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres:

Podchorążych 2
30-084 Kraków

Telefony:
12 662 60 14

up.krakow.pl

info@up.krakow.pl

Opis:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to Uczelnia z ponad 70-letnimi tradycjami, na której kształci się niemal 16 tysięcy studentów. Obecnie studia realizowane są na czterech wydziałach: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Sztuki.

Oferta edukacyjna obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, na ponad 50 kierunkach i conajmniej 200 specjalnościach. W swojej ofercie  Uczelnia posiada zarówno  kierunki studiów przygotowujące do zawodu nauczyciela jak i  kierunki nienauczycielskie.

Studenci  mają możliwość korzystania z nowoczesnych sal multimedialnych, pracowni komputerowych i laboratoriów. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich kołach naukowych i sekcjach sportowych, studenci mają możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

 

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Sławomir Wiak

prof.Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Radzisław Kordek

Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przeodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Rau

Zbigniew Rau
Wojewoda
Łódzki

Grzegorz Schreiber

Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Łódzkiego

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Danuta Zakrzewska

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Grzegorz Wierzchowski

Grzegorz Wierzchowski
Łódzki
Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 wew. 34
tel. 22 621 75 26 wew. 34
a.szkutnik@perspektywy.pl

Patroni medialni