Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Adres:

Projektowa 4
20-209 Lublin

Telefony:
81 749 17 70

wsei.lublin.pl

sekretariat@wsei.lublin.pl

Opis:

 

Przez 19 lat istnienia Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji może pochwalić się dużą ilością atutów, zarówno, jeżeli chodzi o możliwości bazy dydaktycznej jak i podejście do procesu kształcenia. Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe , halę sportową, dom studenta czy 17 nowoczesnych laboratoriów, (np. z drukarką, która drukuje z metalu), a to tylko część posiadanego przez nas najnowocześniejszego sprzętu.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta, wsparcie w procesie dydaktycznym, dostępność pracowników dla studentów w postaci tutoringu-, opierającego się na relacji mistrz – uczeń. Ułatwiając studentom połączenie nauki ze zdobywaniem doświadczenia oferujemy studia w systemie dualnym.

WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Mechatronika, Pielęgniarstwo oraz Pedagogika i Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi 4 kierunki w języku angielskim: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka i Pielęgniarstwo. Wszystkie informacje na temat Uczelni znajdują się na stronie internetowej http://www.wsei.lublin.pl

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Antoni Dębiński

Ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek
Wojewoda
Lubelski

Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski
Marszałek
Województwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk
Prezydent
Miasta Lublin

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Teresa Misiuk

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl