Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Opis:

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która łączy doświadczenie z innowacyjnością. Studenci kształcą się na siedmiu wydziałach, na ponad 40 kierunkach studiów, w tym na unikatowych w skali kraju jak: behawiorystyka zwierząt, hipologia i jeździectwo czy zielarstwo i fitoprodukty. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich.

Kierunki studiów I stopnia:

 • agrobiznes
 • aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • analityka weterynaryjna
 • architektura krajobrazu
 • behawiorystyka zwierząt
 • bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • bioinżynieria
 • biokosmetologia
 • biologia
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • ekoenergetyka
 • ekonomia
 • gastronomia i sztuka kulinarna
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • hipologia i jeździectwo
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria rolnicza i leśna
 • inżynieria środowiska
 • leśnictwo
 • mleczarstwo
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 • rolnictwo
 • sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • towaroznawstwo
 • transport i logistyka
 • turystyka i rekreacja
 • weterynaria
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie zasobami Ziemi
 • zielarstwo i fitoprodukty
 • zootechnika

Zapewniamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i doskonałe warunki do uprawiania sportu (posiadamy własny ośrodek hipiczny, stację żeglarską, centrum sportowe). Kreujemy przestrzeń do samorozwoju i wspieramy organizacje studenckie.

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Antoni Dębiński

Ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek
Wojewoda
Lubelski

Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski
Marszałek
Województwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk
Prezydent
Miasta Lublin

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Teresa Misiuk

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl