Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres:

Al. Racławickie 1
20-059 Lublin

Telefony:
81 448 50 73
81 448 50 70

umlub.pl
uml.edu.pl

rekrutacja@umlub.pl

Opis:

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na różnych wydziałach i kierunkach, studiuje 6966 osób. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zatrudnia ponad 2400 pracowników, wśród których są m.in. nauczyciele akademiccy (1393). W tej grupie znajduje się ok. 118 osób z tytułem profesora, 204 doktorów habilitowanych i 771 doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych lub przyrodniczych oraz 389 pracowników technicznych, w tym  naukowo-technicznicznych 54, oraz 597 pracowników obsługi i administracji Uczelni.

Lubelska Uczelnia obecnie posiada 164 wydziałowych jednostek organizacyjnych, tj. katedr, zakładów, klinik, samodzielnych pracowni, pracowni, laboratoriów. Uniwersytetowi Medycznemu podlegają trzy szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 i Dziecięcy Szpital Kliniczny.

Studia w UM odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. UM oferuje również studia anglojęzyczne dla obcokrajowców (aktualnie kształci się w tym systemie 1334 studentów).

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Antoni Dębiński

Ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek
Wojewoda
Lubelski

Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski
Marszałek
Województwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk
Prezydent
Miasta Lublin

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Teresa Misiuk

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl