Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Politechnika Lubelska

Adres:

Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

Telefony:
81 538 47 67

pollub.pl
rekrutacja.pollub.pl

promocja@pollub.pl

Opis:

Politechnika Lubelska związana jest z Lublinem i Lubelszczyzną od ponad sześćdziesięciu sześciu lat, stanowiąc przez cały ten czas ważne centrum rozwoju edukacji i doradztwa technicznego. Poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym uczelnia spełnia rolę integracyjną
i kulturotwórczą, a swą pracą dydaktyczną i naukową wnosi trwały wkład w cywilizacyjny rozwój regionu.

 

Politechnika Lubelska w liczbach:

I miejsce w kategorii Innowacyjność ( według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018)
1 scentralizowany kampus uczelniany
6 wydziałów
21 kierunków kształcenia
ponad 8 000 studentów

Wybierz solidny zawód. Wybierz Politechnikę Lubelską!

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Antoni Dębiński

Ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek
Wojewoda
Lubelski

Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski
Marszałek
Województwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk
Prezydent
Miasta Lublin

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Teresa Misiuk

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl