Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Program Lubelskiego Salonu Maturzystów 2019

26 września (sobota)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 10:00

"Puzzle maturalne"

Prowadzący: Lech Gawryłow, dyrektor OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

09:00 - 09:30

Sukces na egzaminie z biologii - czy to możliwe?

Prowadzący: Inga Bator - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

09:00 - 10:00

Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego

Prowadzący: Anna Staroń
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

09:00 - 09:25

Prezentacja oferty edukacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

09:30 - 10:00

Histora na egzaminie maturalnym

Prowadzący: Henryk Palkij - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

09:30 - 09:55

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

10:00 - 10:55

Studia w Anglii - czy naprawdę warto? Spotkanie z absolwentem studiów w Anglii i w Polsce.

Prowadzący: Michał Krawczyk
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

10:00 - 10:25

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

10:00 - 11:00

Inauguracja Lubelskiego Salonu Maturzystów oraz wykład Czy umiesz czy nie umiesz licz na siebie (egzamin z matematyki)

Prowadzący: Piotr Ludwikowski - Kierownik Pracowni Matur OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

10:00 - 10:30

Od wymagań podstawy programowej do zadań egzaminacyjnych z chemii

Prowadzący: Elżbieta Dobrowolska - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

10:30 - 10:55

Prezentacja oferty edukacyjnej Politechniki Lubelskiej

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

10:30 - 11:00

Wiedza o społeczeństwie na egzaminie maturalnym

Prowadzący: Magdalena Kubala - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

11:00 - 11:25

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

11:00 - 11:30

Sukces na egzaminie z biologii- czy to możliwe?

Prowadzący: Inga Bator - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

11:00 - 12:00

Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego

Prowadzący: Anna Staroń - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

11:00 - 12:00

Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego

Prowadzący: Teresa Bulska-Leśniak - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

11:30 - 12:00

Z fizyką na studia

Prowadzący: Jan Sawicki - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

12:00 - 13:00

Rynek pracy komunikacji marketingowej, a matura i wybór szkoły. Jak zdobyć pracę marzeń?

Prowadzący: Warszawska Szkoła Reklamy
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

12:00 - 13:00

Czy umiesz czy nie umiesz licz na siebie (egzamin z matematyki)

Prowadzący: Piotr Ludwikowski - Kierownik Pracowni Matur OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

12:00 - 14:00

Spotkanie z dyrektorami szkół licealnych i techników. Podsumowanie sesji 2019 roku. Matura 2020 roku.

Prowadzący: Lech Gawryłow, Dyrektor OKE w Krakowie
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

12:00 - 12:30

Od wymagań podstawy programowej do zadań egzaminacyjnych z chemii

Prowadzący: Elżbieta Dobrowolska - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

12:30 - 13:00

Geografia na egzaminie maturalnym

Prowadzący: Mieczysław Sowa - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

13:00 - 14:00

Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego

Prowadzący: Teresa Bulska-Leśniak - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

27 września (niedziela)

godz. informacje o spotkaniu:
09:00 - 09:25

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

09:00 - 10:00

Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego

Prowadzący: Anna Staroń - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

09:00 - 10:00

"Puzzle maturalne"

Prowadzący: Lech Gawryłow, Dyrektor OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

09:00 - 09:30

Histora na egzaminie maturalnym

Prowadzący: Henryk Palkij - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

09:30 - 09:55

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

09:30 - 10:00

Sukces na egzaminie z biologii - czy to możliwe?

Prowadzący: Inga Bator - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

10:00 - 10:25

Prezentacja oferty edukacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

10:00 - 10:30

Wiedza o społeczeństwie na egzaminie maturalnym

Prowadzący: Magdalena Kubala - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

10:00 - 11:00

Czy umiesz czy nie umiesz licz na siebie (egzamin z matematyki)

Prowadzący: Piotr Ludwikowski
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

10:00 - 11:00

Studia w Anglii - czy naprawdę warto? Spotkanie z absolwentem studiów w Anglii i w Polsce.

Prowadzący: Michał Krawczyk
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

10:30 - 11:00

Od wymagań podstawy programowej do zadań egzaminacyjnych z chemii

Prowadzący: Elżbieta Dobrowolska - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

10:30 - 10:55

Prezentacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

11:00 - 11:25

Prezentacja oferty edukacyjnej Politechniki Lubelskiej

Prowadzący: Przedstawiciel uczelni
Miejsce: AULA im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

11:00 - 12:00

Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego

Prowadzący: Teresa Bulska-Leśniak - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

11:00 - 12:00

Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego

Prowadzący: Anna Staroń - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

11:00 - 11:30

Z fizyką na studia

Prowadzący: Jan Sawicki - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

11:30 - 12:00

Sukces na egzaminie z biologii - czy to możliwe?

Prowadzący: Inga Bator - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

12:00 - 12:30

Geografia na egzaminie maturalnym

Prowadzący: Mieczysław Sowa - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

12:00 - 13:00

Czy umiesz czy nie umiesz licz na siebie (egzamin z matematyki)

Prowadzący: Piotr Ludwikowski - Kierownik Pracowni Matur OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

12:00 - 13:00

Sztuka reklamy

Prowadzący: Warszawska Szkoła Reklamy
Miejsce: sala 114, Centrum Transferu Wiedzy

12:30 - 13:00

Od wymagań podstawy programowej do zadań egzaminacyjnych z chemii

Prowadzący: Elżbieta Dobrowolska - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: sala 113, Centrum Transferu Wiedzy

13:00 - 14:00

Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego

Prowadzący: Teresa Bulska-Leśniak - ekspert OKE w Krakowie
Miejsce: AULA 408, Centrum Transferu Wiedzy

Komitet Honorowy

prof. Antoni Dębiński

Ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek
Wojewoda
Lubelski

Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski
Marszałek
Województwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk
Prezydent
Miasta Lublin

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Teresa Misiuk

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Fornal
tel. 22 628 58 62 wew. 19
tel. 22 621 75 26 wew. 19
a.fornal@perspektywy.pl