Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2016

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Adres:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Telefony:
22 262 88 88

uth.edu.pl/

uczelnia@uth.edu.pl

Opis:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju szkołą wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

UTH jest jedną z najstarszych w kraju uczelni niepublicznych.

Wybrane studia z oferty:

  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Budowa i tuning samochodów
  • Transport-spedycja-logistyka (TSL)
  • Budownictwo ogólne
  • Inżynieria oprogramowania
  • Home design
  • Psychologia w biznesie
  • Rachunkowość finansowa i zarządcza
  • Negocjacje i sprzedaż
  • Business Marketing Management

... i wiele innych!

Pełna oferta: www.uth.edu.pl

E-katalog

Szkoły policealne
Warszawska Szkoła Reklamy

Komitet Honorowy

prof. Ryszard Górecki

prof. Ryszard Górecki
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Artur Chojecki

Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Gustaw Marek Brzezin

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Grzymowicz

Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

Jolanta Gołaszewska

Jolanta Gołaszewska
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Krzysztof Marek Nowacki

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Komisarz salonu

Andrzej Wyszyński
tel. 22 628 58 62
tel. 22 621 75 26
a.wyszynski@perspektywy.pl

Patroni medialni